За нас

Децата се посебен народ

ДЕЦАТА НЕ СЕ НАЦИОНАЛНИ И ВЕРСКИ ВОЈСКОВОДЦИ. ТИЕ СЕ ЕДЕН НАРОД КОЈ НИКОГАШ НЕ ИЗВЕЛ РЕВОЛУЦИЈА ИЛИ КОНТРАРЕВОЛУЦИЈА, НИТУ ПАК ПОВЕЛ ВОЈНА. ДЕЦАТА НЕ СЕ НИ КЛАСНО НИ НАЦИОНАЛНО ПРАШАЊЕ: ДЕЦАТА СЕ ПРАШАЊЕ НАД СИТЕ ПРАШАЊА. ТИЕ СЕ НАРОД КОЈ НАЈМНОГУ СТРАДА ВО ВОЕНИТЕ СУДИРИ И ЧОВЕКОВИ ТРАГЕДИИ.

ДЕЦАТА СЕ САМО ДЕЦА. СИТЕ ИДЕАЛИ НА СВЕТОТ ПОБЕЗНАЧАЈНИ СЕ ОД СОЛЗИТЕ НА ЕДНО ДЕТЕ.

ЦИТАТ ОД ПОВЕЛБАТА НА ПРВАТА ДЕТСКА АМБАСАДА ВО СВЕТОТ – МЕЃАШИ
icon6.png
ВЕБ СТРАНИЦАТА АЛО БУШАВКО

Веб страницата АЛО БУШАВКО (https://alobushavko.mk/) е креирана и раководена од Првата детска амбасада во светот МEЃАШИ Веб страницата е направена со цел да обезбеди медиум каде без никакви ограничувања и стравови децата ќе можат да се доближат до нас, да го искажат својот проблем и да добијат соодветна помош од стручни лица на Првата детска амбасада во светот МEЃАШИ.

icon5.png
ПРВА ДЕТСКА АМБАСАДА ВО СВЕТОТ МЕЃАШИ

Првата детска амбасада во светот МEЃАШИ се залага за почитување на детската личност преку заштита на нивните права, застапување на детските интереси и преку збогатување на животот со содржини, кои детството го прават сигурно и творечко. Го зајакнува НВО движењето за правата на детето, развивајќи го волонтерскиот пристап во работата и се грижи за спроведување на Конвенцијата за правата на детето. Повеќе за Меѓаши може да видите на следниот линк.

icon7.png
БРЕНД

Идејата, името (Прва детска амбасада во светот Меѓаши) и маскотата (Бушавко) се заштитени во Министерството за развој на Република Македонија, Завод за заштита на индустриска сопственост.

ИМПРЕСУМ

Основачи на Првата детска амбасада во светот - Меѓаши, Република Македонија се Гордана Пирковска Змијанац и Драги Змијанац
Амбасадор на Првата детска амбасада во светот - Меѓаши е г-дин Коле Ангеловски.
Членови на Колегиум; Коле Ангеловски, Душко Арсовски, Драги Змијанац, Ајрије Дачи, Лена Дамовска, Роза Василева, Благоја Чорески, Сашо Трајковски, Зумрета Јакупи, Гордана Пирковска Змијанац и Евридика Шашкова.