Rreth nesh

Fëmijët janë një popull i veçantë.

FËMIJËT NUK JANË UDHËHEQËS KOMBËTARË DHE FETARË. ATA JANË NJË POPULL QË NUK KANË BËRË KURRË REVOLUCION APO KUNDËRREVOLUCION DHE AS LUFTË. FËMIJËT NUK JANË ÇËSHTJE KLASE DHE AS KOMBËTARE: FËMIJËT JANË NJË ÇËSHTJE MBI TË GJITHA. ATA JANË NJERËZIT QË VUAJNË MË SHUMË NË KONFLIKTET E LUFTËS DHE TRAGJEDITË NJERËZORE.

FËMIJËT JANË VETËM FËMIJË. TË GJITHA IDEALET E BOTËS JANË MË TË PARËNDËSISHME NGA LOTËT E NJË FËMIJE.

Citim nga Statuti i Ambasadës të parë të fëmijëve në botë –Megjashi
icon6.png
VEB FAQJA ALO BUSHAVKO

Veb faqja ALO BUSHAVKO (https://alobushavko.mk/) është krijuar dhe udhëhiqet nga Ambasada e parë e fëmijëve në botë MEGJASHI. Veb faqja është krijuar me qëllim që të ofrojë një medium ku pa asnjë kufizim dhe frikë fëmijët do të mund të na afrohen, të shprehin problemin e tyre dhe të marrin ndihmën e duhur nga profesionistët e Ambasadës së parë të fëmijëve në botë MEGJASHI.

icon5.png
PËR AMBASADËN E PARË TË FËMIJËVE NË BOTË MEGJASHI

Ambasada e parë e fëmijëve në botë MEGJASHI angazhohet të respektojë personalitetin e fëmijës duke mbrojtur të drejtat e tyre, duke avokuar interesat e fëmijëve dhe duke pasuruar jetën me përmbajtje që e bëjnë fëmijërinë të sigurt dhe krijuese. Forcon lëvizjen e OJQ-ve për të drejtat e fëmijës, duke zhvilluar një qasje vullnetare ndaj punës dhe duke siguruar zbatimin e Konventës për të drejtat e fëmijës. Më shumë për Megjashin mund të shihni në vijim link.

icon7.png
BREND

Ideja, emri (Ambasada e parë e fëmijëve në botë Megjashi) dhe maskota (Bushavko) janë të mbrojtura nga Ministria për zhvillimit të Republikës së Maqedonisë, Instituti për mbrojtjen e pronësisë industriale.

IMPRESUM

Themelues të Ambasadës të parë të fëmijëve në botë – Megjashi, Republika e Maqedonisë janë Gordana Pirkovska Zmijanac dhe Dragi Zmijanac
Ambasadori i Ambasadës të parë të fëmijëve në botë – Megjashi është z. Kole Angelovski.
Anëtarë të Kolegiumit: Kole Angelovski, Dushko Arsovski, Dragi Zmijanac, Ajrije Daçi, Lena Damovska, Roza Vasileva, Blagoja Çoreski, Sasho Trajkovski, Zumrete Jakupi, Gordana Pirkovska Zmijanac dhe Evridika Shashkova.