Adoleshentët

Ne jemi këtu për ju, çfarëdo që keni në mendje. Ne do t'ju mbështesim. Ne do t'ju udhëzojmë. Ne mund t'ju ndihmojmë të merrni vendimet e duhura. Këshillat dhe teknikat tona, idetë dhe frymëzimi mund t'ju ndihmojnë të ndiheni më të kontrolluar. Ju mund t'i arrini ato në çdo kohë!

Adoleshentët


Ne jemi këtu për ju, çfarëdo që keni në mendje. Ne do t'ju mbështesim. Ne do t'ju udhëzojmë. Ne mund t'ju ndihmojmë të merrni vendimet e duhura.

Këshillat dhe teknikat tona, idetë dhe frymëzimi mund t'ju ndihmojnë të ndiheni më të kontrolluar. Ju mund t'i arrini ato në çdo kohë!

Shoqëria në internet është miqësi që ndodh kryesisht në internet dhe rrallë ose pothuajse kurrë nuk kombinohet me ndërveprim në jetën reale. Krahasuar me shoqërinë offline e cila është shoqëri tradicionale e ndërsjellë me ndërveprim ballë për ballë. Miqësia përmes internetit po merr vrull dhe zakonisht fillon në vitet e adoleshencës dhe ka predispozita për të vazhduar edhe.

Mirësia është një pronë karakteristike e një personi të mirë që ka një qëndrim miqësor ndaj njerëzve, gatishmëri për të ndihmuar, bujari. Fatkeqësisht, mirësia

është një cilësi e rrallë sot dhe është gjithnjë e më pak e përfaqësuar.

Видео

Faqja 1 di 3