Fëmijët

për të vegjlit tanë të moshës 6 deri në 12 vjeç

Fëmijët


Si mund t'ju ndihmojmë sot?

Është e mrekullueshme të kesh shumë miq, por është gjithashtu e mrekullueshme të kesh një mik.

Çfarë dini për emocionet?

Emocionet janë ndjenja personale të njeriut që e përcaktojnë disponimin. Nga emocionet varet se si do të sillemi.