Fëmijët

për të vegjlit tanë të moshës 6 deri në 12 vjeç

Emocionet

Çfarë dini për emocionet?

Emocionet janë ndjenja personale të njeriut që e përcaktojnë disponimin. Nga emocionet varet se si do të sillemi.

Çfarë dini për emocionet?

Disa emocione i ndiejmë pozitive - si lumturia, dashuria, kënaqësia, siguria, gëzimi, falënderimi ose përfshirja. Emocionet e tjera mund të jenë negative - për shembull, zemërimi, frikësimi, turpërimi, faji, pikëllimi ose shqetësimi. Si emocionet pozitive, ashtu edhe ato negative janë normale. Këtu janë disa shembuj të emocioneve pozitive dhe negative:

Emocionet negative

 • Zemërimi
 • Pakënaqësia
 • Pikëllimi
 • Ankthi
 • Frika
 • Turpi
 • Faji
 • Xhelozia

Emocionet pozitive

 • Lumturia
 • Dashuria
 • Kënaqësia
 • Gëzimi
 • Falënderimi
 • Kujdesi
 • Pritshmëria
 • Surpriza
 • Admirimi

Njerëzit me emocione pozitive janë të disponuar, energjikë, të gatshëm për t'u ndihmuar të tjerëve dhe mund t'i tejkalojnë vështirësitë. Emocionet negative i bëjnë njerëzit të pakënaqur, të padisponueshëm, të dekurajuar, të tërhequr në vetvete dhe nervozë.

Tri hapa për t'i menaxhuar emocionet tuaja

 1. Njihi emocionet e tua
  • Njihi me saktësi emocionet e tua
  • Kuptoi se çfarë i shkaktoi ato
  • Ji i / e ndjeshëm / ndjeshme edhe ndaj emocioneve të të tjerëve
 2. Shprehi emocionet e tua në mënyrë të mirë
  • Shprehja e emocioneve pozitive do ta bëjë jetën tonë më të bukur dhe më të pasur. Gjithashtu, edhe marrëdhëniet me të tjerët do të jenë më të mira dhe më të suksesshme
  • Mos i shtypni emocionet. Shprehi edhe emocionet negative në mënyrë të qetë, që të mos lëndosh as veten, as të tjerët
 3. Kontrolloji me sukses emocionet e tua
  1. Kontrolloje zemërimin
   • Qëndro larg çdo gjëje që të zemëron ose e shton zemërimin tënd
   • Bëj aktivitete që janë të këndshme, për shembull, dëgjo muzikë, ushtro ose shëtit në natyrë / park
   • Ji i / e disponueshëm / disponueshme dhe qesh
  2. Zvogëloje pikëllimin sa më shumë që të mundesh
   • Kuptoje pse ndihesh i pikëlluar, cila është arsyeja dhe përballoje me guxim problemin
   • Shmangu të mendosh përsëri për diçka që dështoi
   • Komuniko dhe pranoje ndihmën nga prindërit, mësimdhënësit, miqtë dhe shokët/ shoqet e klasës
  3. Lirohu nga shqetësimi dhe frika
   • Bëhu gati për pubertetin
   • Merr pjesë në aktivitete në grup për të reduktuar frikën nga vendet e panjohura
   • Përgatitu mirë për teste ose gara
   • Kur do të ndjesh shqetësim dhe frikë të madhe, përpiqu të bësh ushtrime për relaksim dhe merr frymë thellë disa herë
  4. Lirohu nga turpi / Mos ke turp
   • Mëso t'i pranosh kufizimet e tua
   • Respektoje çdo përpjekje tënden
   • Mëso nga dështimi. Rindërtoje vetëbesimin tënd
  5. Lirohu nga ndjenja e fajit
   • Nëse gabon ose dështon, mos e tepro me ndjenjat
   • Gjeje arsyen e dështimit dhe përpiqu mos t'i bësh të njëjtat gabime
   • Shmangu pendimit të vazhdueshëm për diçka që ka ndodhur në të kaluarën. Ji i / e guximshëm / guximshme dhe përballu me sfida të reja.

Mbaje mend

Reagimet emocionale janë të zakonshme. Nëse i shpreh me sukses emocionet  pozitive dhe nëse i kontrollon me sukses ato negative, nuk do të lëndosh veten dhe të tjerët. 

Super User